Köpvillkor Nolaskogs Trafikskola AB  E-handel

Följande villkor gäller för trafikskolan Nolaskogs Trafikskola  AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument. 

Nolaskogs Trafikskola AB
Storgatan 25
891 34 Örnsköldsvik


0660-211010


Orgnr: 556358-5321


info@nolaskogstrafikskola.se

Beställning
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickas automatiskt en orderbekräftelse till dig via mail. För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.

AVBOKNINGSREGLER
Avbokning av lektioner och kursen skall ske senast kl 13:00 dagen innan. Vid upprepade avbokningar i "sista stund" som gör att lektionerna ej hinner blir bokade av annan kund kan vi utfärda en "varning" om att man måste  planer om och kan även begränsa möjligheten att boka flera lektioner framåt.
Vid sen avbokning debiteras halva lektionskostnaden och hör du inte av dig minst 1 timme innan debiteras hela kostnaden för körlektionen. Om du är mer än 15 min sen och ej meddelat detta räknas det som att du uteblivit och lektionen debiteras till fullo. Din lärare kan då ha åkt iväg för att utföra andra arbetsuppgifter såsom bilvård etc. Om det är mindre än 30min kvar av din lektion när du kommer och din lärare finns tillgänglig utför vi säkerhetskontroll, manövrering/parkering eller teorihjälp.
Det är på ditt ansvar att du kommer ihåg dina bokade tider. Du kan välja att prenumerera på dem inne på din kundsidan, samt få påminnelse kvällen innan via e-post.
Särskilda avbokningsregler gäller vid intensivutbildning. Då krävs det att du avbokar senast 14 dagar innan lektionstillfället, i annat fall debiteras halva lektionskonstaden för bokade lektioner. Detta gäller även om du själv bokat dina lektioner likt en intensivutbildning, dvs bokat 3 eller fler dagar samma vecka som dubbellektion. Då krävs även läkarintyg för att inte debiteras vid sjukdom.
Vid upprepade avbokningar p.g.a sjukdom debiteras full lektionskostnad om läkarintyg inte kan uppvisas.
Vid avbokning av AM-kurs, Riskettan och Risktvåan måste avbokning ske senast 7 dagar innan kursen för att inte debiteras. Uteblir du från bokad kurs debiteras full avgift. Vid senare avbokning än 7 dagar debiteras halva kursavgiften om platsen ej hinner bli bokad av annan kund.

VILLKOR GÄLLANDE ÅTERBETALNING AV LEKTIONER
Hos oss betalas alltid lektionerna i förskott. Lite som att köpa ett klippkort på bussen med X antal biljetter till rabatterat pris. Givetvis kan man betala en och en lektion inför varje tillfälle, men får då ingen rabatt.
Eftersom det är omöjligt att veta exakt vad varje person behöver i antal lektioner så kan vi efter färdig utbildning och godkänt körprov bokat via trafikskolan kunna betala tillbaka om man inte behövde alla lektioner man köpt (inom 12 månader från inköpsdatum om).
Exempelvis om man köpt ett Stort Startpaket och endast behövde 15 av de 20 lektionerna kan resterande 5 återbetalas på kundens begäran. Dock dras paketrabatten som man inte är berättigad till av så det motsvarar ett mindre paketet man nyttjat. D.v.s man får inte rabatt på exempelvis riskutbildningarna i något av de mindre paketen och lektionspriser och digital teori kan också skilja beroende på val av paket. Så den högre rabatten dras av innan återbetalning sker. En administrativ avgift på 500kr tas alltid ut vid återbetalning utöver återtagen rabatt.
Kort och gott blir det som att man från början köpt ett mindre paket. Men istället kan man endast tjäna på att ta det större paketet från början. Blir det endast någon enstaka lektion över så kan värdet av dem ätas upp av rabatterna man fått genom att köpa ett större paket och det återbetalas då inte. Låt säga att det är två lektioner som inte nyttjas och man bokat körprov via trafikskolan, då kan värdet av de lektionerna nyttjas till att betala det vi kallar "värmning inför provet och lån av trafikskolans bil för prov" som annars kostar 1400kr. Men lektionernas värde äts upp av högre rabatterna man fått i Största paketet så de kan inte återbetalas.
Alla lektioner och paket är giltiga i 12 månader från inköpsdatum.
Trafikverkets avgifter på körprov och teoriprov betalas alltid av kunden direkt till myndigheten och ingår inte i något av det som betalas till trafikskolan. Om eleven är under 18 år när provet bokas, måste Ni betala provavgiften minst 25 timmar innan provets starttid, annars avbokas provet hos Trafikverket automatiskt.

KRAV PÅ KUNSKAPER I SVENSKA FÖR UTBILDNING HOS OSS
För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4 eller motsvarande kunskaper i svenska språket. Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren. Vi accepterar enbart tolk på våra kurser vid förfrågan i god tid innan p.g.a. begränsat antal platser samt att det stör utbildningen för övriga deltagare. Kontakta oss vid frågor.

Ångerrätt/retur
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan eller, om du beställt en tjänst, från det att avtalet ingicks. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten. 
Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.
 Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Nolaskogs Trafikskola AB, Storgatan 25 89134 Örnsköldsvik. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.
Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma betalmedel som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalning senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.
 
Behandling av personuppgifter
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Nolaskogs Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.
Lagval och forum
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller
STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).